Thư viện tranh

Lợi ích sau
khóa học Manga-Chibi

Tự tin cover lại các nhân vật yêu thích hoặc tự họa lại bức vẽ theo nhiều phong cách đa dạng (chibi, manga, anime, illustration..)

Thể hiện được cảm xúc của nhân vật, hành động và cử chỉ
của nhân vật trong từng nét vẽ.

Hiểu rõ về tỉ lệ nhân vật (đầu, tay, cơ thể,…), nắm rõ các
phương pháp vẽ, trình tự vẽ.

Tìm hiểu về quá trình và các bước xây dựng nhân vật từ các hoạ sĩ nổi tiếng.

Tranh đẹp học viên